JNB Clinic

JBN Community Clinic Operated by NVTI – Peace Island

Het voorzicht van de JBN clinic op Peace Island

De JBN clinic is begonnen op uitnodigingen van de community van peace island. Op peace island, een wat armere wijk in de hoofdstad Monrovia, was nog geen plek waar zieke mensen heen konden, zelfs geen doctor of zuster. Er was wel behoefte aan zorg, denk hierbij aan eerste hulp, zoals Malaria, brandwonden, botbreuken en bevallingen. De JNB clinic is gespecialiseerd in bevallingen. De JNB clinic biedt op dit moment plek voor ongeveer 15 mensen.

De bevallingskamer in de clinic.
De vrouwen afdeling van de clinic.

Door 4 noodlokalen neer te zetten, is de clinic gebouwd. Op dit moment wordt hij verder uitgebreid zodat er meer plek is voor jonge moeders en andere zieke. De JBN clinic is gesponsord door de gemeente Losser, Overijssel. Toen de eerste baby geboren werd in the clinic, is deze ter ere van vernoemd naar de burgemeester van Losser!

De ontvangst ruimte in de JBN clinic. Links het kantoor, in het midden de apotheek en rechts meer ruimtes om mensen te helpen.

Plannen voor de toekomst

In Mei 2023 zijn wij bezig geweest met de clinic te verbeteren. We installeerde zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie installatie, zodat de clinic niet meer afhankelijk is van het onstabiele stroomnetwerk van Liberia en het schone drinkwater de gezondheid van de mensen in de clinic en de mensen in de wijk kan verbeteren. Meer daarover lees je hier.