Over NetLib

Over NetLib

De Stichting NETLIB wil een netwerk van mensen en organisaties zijn die zoeken naar een langdurige stabiliteit en levensvatbaar economisch, sociaal en politiek klimaat in Liberia.

Historie

NETLIB is in 2005 gestart met het project “Beroepsonderwijs, Liberia” om een technische school op te richten voor ex-kindsoldaten in Liberia. Hier kunnen ca 90 kinderen (meisjes en jongens) die door de burgeroorlog geen (beroeps)onderwijs gevolgd hebben een opleiding volgen voor timmerman, metselaar of kleermaker. Dat hiervoor een hoop geld nodig is, moge duidelijk zijn.

 

De organisatie NetLib bestaat al tien jaar en René Heupink vertelt dat men zich in het begin vooral richtte op voormalige kindsoldaten. Voor hen werd een ambachtsschool opgezet. De kindsoldaten zijn voor het grootste deel verdwenen, maar er kwamen andere groepen voor in de plaats en de school werd steeds uitgebreid. Zo werd er vorig jaar een lokaal autotechniek toegevoegd en dit jaar een afdeling bouwkunde. In de toekomst gaat men aan het slag met het toepassen van zonne-energie omdat de onkosten van elektriciteit erg hoog zijn.

Tegenwoordig nemen ook veel vrouwen deel aan de projecten en zijn er opleidingen koken en autotechniek. Ook is er een ICT-afdeling met een internetcafé, dat een groot succes is. Ook voor dit internetcafé is het volgens Abdullah van groot belang dat er beschermende maatregelen tegen Ebola worden genomen.

Het doel van NetLib

NetLib, de Stichting heeft ten doel een betrouwbare, duurzame en sociale situatie in Liberia te helpen realiseren mede door het organiseren en bevorderen van goed onderwijs. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Liberiaanse mensen te verenigen, te onderwijzen, te begeleiden en hiermee in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij;
 • Het opleiden van Liberiaanse mannen en vrouwen en hen hiermee mede in staat te stellen een sterk sociaal netwerk op te bouwen;
 • Het houden van lezingen, seminars, workshops en andere bijeenkomsten voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het opzetten van (beroeps)onderwijs-, begeleidings- en coaching trajecten voor Liberiaanse mensen;
 • Het ontwikkelen en organiseren van onderwijsprogramma’s voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het samenwerken met personen en instellingen die gericht zijn op hetzelfde de doel;
 • Het verstrekken van informatie en voorlichting; ·het verzamelen, verwerken, uitwisselen en eventueel publiceren van gegevens die nuttig kunnen zijn voor het bevorderen en/of verbeteren van het uitvoeren van het doel van de stichting;
 • Het verrichten van alle activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het doel van de stichting, alles in de ruimste zin des woord.
 • Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’ s voor personen en instellingen die de economische situatie van de Liberiaanse bevolking willen verbeteren;
 • Het geven van investeringsadviezen voor personen en instellingen die in onderwijs en sociale projecten in Liberia willen investeren;
 • Het ontwikkelen van beroepsonderwijs programma’s en projecten in Liberia;
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van en deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingsprojecten in Liberia;
 • Het adviseren over onderwijsprogramma’s en sociale projecten aan de overheden in Liberia.

De stichting realiseert dit alles in samenwerking en in overleg met Netlib Incorperated in Liberia.

Ook heeft netlib meegeholpen een SOS post te realiseren met een ambulance in een buitenwijk in Brewerville. Het ziekenhuis is samen met Edna Hutchinson opgezet. René heeft in Duitsland een ambulance kunnen kopen doormiddel van sponsoring uit Ootmarsum. Het Marineschip De Karel Doorman heeft deze vervoerd naar Liberia.