Educatie

Educatie

NetLib werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in Liberia. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Jouw donatie wordt onder andere gebruikt om deze projecten te realiseren.

Netlib Vocational Training Institute.

De school bestaat nu 7 jaar als gebouw. De plannen waren er al twee jaar eerder. Probleem was dat er geen middelen waren en het aan geld ontbrak. Het ROC van Twente, Safmarine een container vervoer bedrijf over zee en de firma Bolk uit Almelo hebben er bij geholpen en eigenlijk gerealiseerd dat het gebouw met inboedel er staat. Daarna begonnen de leerlingen zich aan te melden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in technische beroepen te doceren. Gaande weg is de behoefte in opleiding verandert. Nu wordt ook onderwezen in Beautycare en ICT. Er zijn nu twaalf opleidingen en vrijwel alle leerlingen verlaten de school met een diploma. Sommigen beginnen een bedrijf en anderen krijgen werk in de stad. Het grote probleem bij de leerlingen is hun eigen bijdrage aan de school. De school is gericht op de armste kinderen, om ook die kinderen een toekomst te bieden Die schoolbijdrage hebben ze niet, maar willen toch een vak leren omdat ze anders geen vooruitzicht hebben.

Nu is een scholarship in het leven roepen zodat mensen, bedrijven, verenigingen en scholen een kind kunnen adopteren voor hun beroepsopleiding. De kosten die hier per jaar mee gemoeid zijn, zijn slechts 200 euro. Omdat het aanbod van leerlingen vele malen groter is dan dat er geplaatst kunnen worden zijn er plannen ontwikkeld om de school qua ruimte uit te breiden door er een verdieping op te zetten. In Liberia is een gebrek aan goede automonteurs. Nu zijn er plannen in ontwikkeling om samen met transport bedrijf Bolk uit Almelo daar een grotere garage te bouwen waar ook vrachtwagens kunnen worden gerepareerd.

Naast al deze plannen wil NetLib een Solarsysteem voor Zonne energie realiseren vanwege de hoge brandstofkosten voor de generator.