Hulpverlening

NetLib, de Stichting heeft ten doel een betrouwbare, duurzame en sociale situatie in Liberia te helpen realiseren mede door het organiseren en bevorderen van goed onderwijs. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Liberiaanse mensen te verenigen, te onderwijzen, te begeleiden en hiermee in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij;
 • Het opleiden van Liberiaanse mannen en vrouwen en hen hiermee mede in staat te stellen een sterk sociaal netwerk op te bouwen;
 • Het houden van lezingen, seminars, workshops en andere bijeenkomsten voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het opzetten van (beroeps)onderwijs-, begeleidings- en coaching trajecten voor Liberiaanse mensen;
 • Het ontwikkelen en organiseren van onderwijsprogramma’s voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het samenwerken met personen en instellingen die gericht zijn op hetzelfde de doel;
 • Het verstrekken van informatie en voorlichting; ·het verzamelen, verwerken, uitwisselen en eventueel publiceren van gegevens die nuttig kunnen zijn voor het bevorderen en/ of verbeteren van het uitvoeren van het doel van de stichting;
 • Het verrichten van alle activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het doel van de stichting, alles in de ruimste zin des woord.
 • Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’ s voor personen en instellingen die de economische situatie van de Liberiaanse bevolking willen verbeteren;
 • Het geven van investeringsadviezen voor personen en instellingen die in onderwijs en sociale projecten in Liberia willen investeren;
 • Het ontwikkelen van beroepsonderwijs programma’s en projecten in Liberia;
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van en deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingsprojecten in Liberia;
 • Het adviseren over onderwijsprogramma’s en sociale projecten aan de overheden in Liberia.

De stichting realiseert dit alles in samenwerking en in overleg met Netlib Incorperated in Liberia.

Ook heeft netlib meegeholpen een SOS post te realiseren met een ambulance in een buitenwijk in Brewerville. Het ziekenhuis is samen met Edna Hutchinson opgezet. René heeft in Duitsland een ambulance kunnen kopen doormiddel van sponsoring uit Ootmarsum. Het Marineschip De Karel Doorman heeft deze vervoerd naar Liberia.